PHOTO  AGENCY   CZ  (Central  Europe)
založeno r. 1992


Mezinárodní  Fotoagentura  pro  lidská práva
nadaných a talentovaných studentů.


***** Staňte se členy našeho prestižního FOTOKLUBU po vyplnění přihlášky a ČERPEJTE VÝHODY *****

>>>>>> SUPER  AKCE  -  FOTOTESTY   ZDARMA <<<<<<

Platí pouze pro nové členy při podání
přihlášky nejdéle do 31.12. 2018*** Z  DŮVODU  ČASOVÉHO  VYTÍŽENÍ  PREFERUJI  PÍSEMNÝ  KONTAKT  SE  ČLENY ***
NAŠEHO  FOTOKLUBU,  PROTOŽE  SI  VÁŽÍM  Vašeho i svého času.

Pro ČLENY FOTOKLUBU budu písemné záležitosti vyřizovat PŘEDNOSTNĚ
na zvláštním VIP mailu, který obdrží pouze člen FOTOKLUBU po řádné registraci.


>>>>>> AKTIVNĚ  PROPAGUJEME  NAŠE  MODELKY  VE  SVĚTĚ <<<<<<

Máme perfektní návštěvnost z celého světa, kterou nemá žádná ag. v CZ !


POKYNY na fototesty ZDARMA obdržíte při osobním jednání po vstupu do našeho FOTOKLUBU.

Fungujeme od r. 1992 jako jedna z prvních agentur v ČESKU, těšíme se na Vás!

Členství ve FOTOKLUBU vzniká dnem doručení Vaší podepsané papírové přihlášky
a zaplacením členského poplatku pouze xxx USD/rok.

PRO  OBČANY  ČR  nabízím  SLEVU - roční členství pouze xxxx CZK/rok

Členský poplatek se zasílá poštovní poukázkou typu "C"
(kolonka vzkaz adresátovi - napište FOTOKLUB)

Po obdržení Vaší podepsané přihlášky + platby Vás kontaktujeme do 10-ti dnů.

DALŠÍ  PODROBNOSTI  +  KONTAKTNÍ  ADRESA
JSOU  UVEDENY  PŘÍMO  V  PŘIHLÁŠCE.

PŘIHLÁŠKA DO FOTOKLUBU


>>>>>Na Vaši účast v našem FOTOKLUBU se těší<<<<<<

MARTIN KŘIČENSKÝ

majitel agentury - fotograf
prezident soutěží MISS
scénarista - režisér autorských soutěží MISS LÉTO v ČR (1997-2003)

kandidát na předsedu Mezinárodního soudu pro lidská práva

stínový Ministr pro lidská práva CZ
(dozorový nezávislý orgán)